VÄGGEN

                                                                                             eller    
                                                                                                jag ska bara                                                                                                                            
                                                                skynda mig
                                                                                                                    att leva 
                                                                                                         i nuetVilka kroppar visas? Vilkas berättelse berättas? Vi vill genom att lyfta upp kvinnors berättelser om sina liv i vår samtid visa på något som är viktigt. Skapa en föreställning med kvinnor som berättar sin historia om hur det är att leva idag.

En föreställning som inte räds det mörka, det ibland nattsvarta, men som lika snabbt kan fatta tag i de ljusare stråken och se det humoristiska i att helt enkelt vara människa.

Första helgen i september startar vi upp med en två-dagars workshop i skapande genom dans och text. Deltagarna bjuds in att tillsammans med oss utforska känslor och skeenden kring det komplexa i att vara människa idag. Med text och korta berättelser, i rörelsens olika tempon och kvalitéer delar och skapar vi tillsammans.

Utifrån workshopen hoppas vi kunna skapa en ensemble med de personer som väljer att fortsätta processen med att skapa en föreställning tillsammans med oss.

Vi verkar inom begreppet Communitydans. I Communitydans arbetar amatörer och professionella tillsammans. Projektet utgår ifrån de som deltar samt att de även är medskapare. Tyngdpunkten ligger oftast i själva skapandet, att kreera tillsammans till skillnad från att skapa en färdig produktion. Vi intresserar oss för mötet mellan kvinnor med olika erfarenheter oavsett danskunskap. Rörelser som springer ur olika typer av kroppar, åldrar och erfarenheter. Ett möte mellan kvinnor, danskonsten och själva livet och där vi undersöker tema som stress och utbrändhet.

Arbetstiteln VÄGGEN kan vara en symbol för ett hinder utanför oss, ett hinder inom oss. En vägg mellan att vara sjuk eller frisk, en vägg som skapar utanförskap eller låser oss inne. En vägg att braka in i eller en vägg att drömma sig bortom, förbi, krossa, förinta...

Cilla & Ulrika augusti 2020

                             


                                    Om du är intresserad av att delta i "Workshop i skapande genom Dans och Text"

                                                                      ladda ned dokumentet nedan för mer info!